Tìm kiếm Bạn đang ghé thăm và sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam
Chủ nhật ngày 29/3/2020
Thông tin liên hệ
Công ty luật hợp danh DANZKO - Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà VIMECO, LÔ E9, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
Luật sư LÊ HUY QUANG

0904.23.00.23/0912.51.98.23


Email: huyquang12001@yahoo.com 

website: vanphongluatsu.com.vn
website: tuvanphapluat.mobi
website: thutuclyhon.vn
website: tranhchapdatdai.com
website: luatsuhinhsu.com

Tỷ giá
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;

Nhóm

Tên sản phẩm tiếng Anh

Tên sản phẩm tiếng Việt

16

Address plates for addressing machines

Tấm khắc địa chỉ dùng cho máy in địa chỉ

160268

16

Address stamps

Con dấu địa chỉ

160004

16

Addressing machines

Máy in địa chỉ

160005

16

Adhesive bands for stationery or household purposes

Băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng

160267

16

Adhesive tape dispensers [office requisites]