Tìm kiếm Bạn đang ghé thăm và sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam
Thứ 3 ngày 7/4/2020
Thông tin liên hệ
Công ty luật hợp danh DANZKO - Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà VIMECO, LÔ E9, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
Luật sư LÊ HUY QUANG

0904.23.00.23/0912.51.98.23


Email: huyquang12001@yahoo.com 

website: vanphongluatsu.com.vn
website: tuvanphapluat.mobi
website: thutuclyhon.vn
website: tranhchapdatdai.com
website: luatsuhinhsu.com

Tỷ giá
Văn bản pháp luật mới có hiệu lực

STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
A. Nghị quyết
1 Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
B. Thông tư
1 Thông tư 223/2009/TT-BTC về việc quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
2 Thông tư 20/2009/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
3 Thông tư 21/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu toàn phần và điều chế các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
4 Thông tư 74/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
5 Thông tư 73/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
6 Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
7 Thông tư 217/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2010-2012
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
8 Thông tư 34/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí
9 Thông tư 29/2009/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
10 Thông tư 72/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
11 Thông tư 25/2009/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hanh quy chuẩn quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
12 Thông tư 23/2009/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài nguyên - Môi trường
13 Thông tư 213/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho dự trữ nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính nhà nước
14 Thông tư 19/2009/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành để bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
15 Thông tư 21/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ" Mã số đăng ký: QCVN 03:2009/BGTVT
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
16 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
17 Thông tư 21/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử"
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
C. Quyết định
1 Quyết định 1591/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
2 Quyết định 1567/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị vốn đối ứng thuộc dự án Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục
3 Quyết định 1570/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà xưởng thực hành ô tô cơ khí thuộc dự án Trường cao đẳng nghề tiếp cận trình độ khu vực Đông Nam Á (giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
4 Quyết định 3425/QĐ-BTP về việc phê duyệt đề án “kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của cục trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý, Bộ máy hành chính
5 Quyết định 1943/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và thiên tai tại các tỉnh Hà Giang, Nam Định và thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
6 Quyết định 2664/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
7 Quyết định 2665/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
8 Quyết định 2666/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
9 Quyết định 1606/QĐ-BNV về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
10 Quyết định 1938/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
11 Quyết định 1935/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
12 Quyết định 20212/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
13 Quyết định 1928/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
14 Quyết định 3459/QĐ-BGTVT về việc tặng Bức trướng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
15 Quyết định 1931/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
16 Quyết định 1932/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
17 Quyết định 1925/QĐ-TTg về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
18 Quyết định 1926/QĐ-TTg về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
19 Quyết định 1927/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
20 Quyết định 1929/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
21 Quyết định 1930/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
22 Quyết định 5839/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Văn hóa - Xã hội
23 Quyết định 3451/QĐ-BGTVT về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, Bộ máy hành chính
24 Quyết định 1616/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Bộ máy hành chính
25 Quyết định 1523/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị tin học để phục vụ công tác của Trung tâm thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
26 Quyết định 1529/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
27 Quyết định 3298/QĐ-BNN-HTQT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành chương trình hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản trong điều kiện việt nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
28 Quyết định 90/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
29 Quyết định 2841/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính phụ lục số 2 – Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán
30 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành để bổ sung Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
31 Quyết định 2807/QĐ-BTC về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí
32 Quyết định 1312/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán, Công nghệ thông tin
33 Quyết định 2222/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình tạm thời về thu, nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua ngân hàng bằng phương thức điện tử
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
34 Quyết định 4919/QĐ-UBND về duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
35 Quyết định 01/QĐ-BCĐ của Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
36 Quyết định 4121/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em”
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
D. Chỉ thị
1 Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương
2 Chỉ thị 29/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
3 Chỉ thị 3767/CT-BNN-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
  VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH Văn bản vừa có hiệu lực | Văn bản vừa hết hiệu lực  
STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
A. Nghị quyết
1 Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
B. Thông tư
1 Thông tư 223/2009/TT-BTC về việc quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
2 Thông tư 20/2009/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
3 Thông tư 21/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu toàn phần và điều chế các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
4 Thông tư 74/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
5 Thông tư 73/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
6 Thông tư 30/2009/TT-BGTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
7 Thông tư 217/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2010-2012
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
8 Thông tư 34/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí
9 Thông tư 29/2009/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
10 Thông tư 72/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
11 Thông tư 25/2009/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hanh quy chuẩn quốc gia về môi trường
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
12 Thông tư 23/2009/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài nguyên - Môi trường
13 Thông tư 213/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho dự trữ nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính nhà nước
14 Thông tư 19/2009/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành để bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
15 Thông tư 21/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ" Mã số đăng ký: QCVN 03:2009/BGTVT
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
16 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
17 Thông tư 21/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử"
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
18 Thông tư 30/2009/TT-BCA về việc quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
C. Quyết định
1 Quyết định 1591/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
2 Quyết định 1359/QĐ-BHXH quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
3 Quyết định 1567/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị vốn đối ứng thuộc dự án Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục
4 Quyết định 1570/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà xưởng thực hành ô tô cơ khí thuộc dự án Trường cao đẳng nghề tiếp cận trình độ khu vực Đông Nam Á (giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
5 Quyết định 3425/QĐ-BTP về việc phê duyệt đề án “kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của cục trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý, Bộ máy hành chính
6 Quyết định 1943/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và thiên tai tại các tỉnh Hà Giang, Nam Định và thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
7 Quyết định 2664/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
8 Quyết định 2665/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
9 Quyết định 2666/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
10 Quyết định 1606/QĐ-BNV về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
11 Quyết định 1938/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
12 Quyết định 1935/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
13 Quyết định 20212/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
14 Quyết định 1928/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
15 Quyết định 3459/QĐ-BGTVT về việc tặng Bức trướng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
16 Quyết định 1931/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
17 Quyết định 1932/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
18 Quyết định 1925/QĐ-TTg về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
19 Quyết định 1926/QĐ-TTg về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
20 Quyết định 1927/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
21 Quyết định 1929/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
22 Quyết định 1930/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
23 Quyết định 5839/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Văn hóa - Xã hội
24 Quyết định 3451/QĐ-BGTVT về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, Bộ máy hành chính
25 Quyết định 1616/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Bộ máy hành chính
26 Quyết định 1523/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị tin học để phục vụ công tác của Trung tâm thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
27 Quyết định 1529/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
28 Quyết định 3298/QĐ-BNN-HTQT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành chương trình hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản trong điều kiện việt nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
29 Quyết định 90/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
30 Quyết định 2841/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính phụ lục số 2 – Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán
31 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành để bổ sung Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
32 Quyết định 2807/QĐ-BTC về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí
33 Quyết định 1312/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán, Công nghệ thông tin
34 Quyết định 2222/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình tạm thời về thu, nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua ngân hàng bằng phương thức điện tử
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
35 Quyết định 4919/QĐ-UBND về duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
36 Quyết định 01/QĐ-BCĐ của Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
37 Quyết định 4121/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em”
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
38 Quyết định 3868/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 12/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
39 Quyết định 302/QĐ-UBDT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày ban hành: 08/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
40 Quyết định 463/QĐ/ĐCKS-VP của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành quy chế văn hoá công sở của cơ quan Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Ngày ban hành: 01/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
41 Quyết định 4359/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 17/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
42 Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành: 14/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
43 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
44 Quyết định 2374/QĐ-BYT về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
45 Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Bộ máy hành chính
46 Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá hàng hoá dịch vụ tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại
47 Quyết định 59/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành để bổ sung Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản
48 Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính nhà nước
49 Quyết định 582/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn thực hiện đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
50 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 10/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Giao thông - Vận tải
51 Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 12/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản
52 Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 06/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
53 Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 20/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
54 Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản
55 Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk ban hành
Ngày ban hành: 24/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
56 Quyết định 4525/QĐ-BYT về việc thành lập Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
57 Quyết định 1579/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 24/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
58 Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trong chỉ tiêu thực hiện chính sách miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Giao thông - Vận tải
59 Quyết định 1445/2008/QĐ-BCA-C11 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1370/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công an
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
60 Quyết định 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Giao thông - Vận tải
61 Quyết định 40/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành để sửa đổi một số điều của Quy định hỗ trợ học phí cho con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Giáo dục
62 Quyết định 1365/QĐ-NHNN về phân bổ hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng
63 Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành định mức, đơn giá, chi phí ca xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân và học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
D. Chỉ thị
1 Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương
2 Chỉ thị 29/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
3 Chỉ thị 3767/CT-BNN-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
E. Công văn
1 Công văn 164/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
2 Công văn 165/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC-01 Dự án thuỷ điện Sông Côn 2 do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
3 Công văn 2599/BXD-KTXD về việc thoả thuận áp dụng định mức Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
4 Công văn 2604/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
5 Công văn 2605/BXD-KTXD về việc lãi suất
 In trang    Đầu trang    Quay lại
Các tin cùng chủ đề
Thông tư 14/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP (6/30/2010 8:43:58 AM)
Nghị định 43/2010 Nghị định Chính Phủ những quy định cụ thể về đăng ký kinh doanh (6/30/2010 8:38:39 AM)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (6/14/2010 8:18:26 AM)
Bộ Luật Dân Sự và các văn bản hướng dẫn thi hành (6/12/2010 8:55:10 AM)
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật (1/4/2010 10:36:38 AM)
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật (1/4/2010 10:36:38 AM)
Văn bản luật Doanh nghiệp : Nghị định 59 CP - Nghị định của chính phủ (12/22/2009 10:59:42 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; (12/21/2009 11:28:40 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; (12/21/2009 11:26:31 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; (12/21/2009 11:02:49 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; (12/21/2009 11:01:04 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; (12/21/2009 10:57:43 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng; (12/21/2009 10:55:18 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 7. Máy và máy công cụ ; (12/21/2009 10:52:55 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; (12/21/2009 10:47:23 AM)
Trang: [1] 2 3 4 5
Bản tin DANZKO
Vụ án Ly hôn: Chồng chết trong khi xin ly hôn, vợ có được hưởng tài sản?
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thuận tình ly hôn
Vụ ly hôn: Sống với nhau 20 năm có phải là vợ chồng.
Chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không ly hôn
Vụ án Ly hôn: Đơn phương xin ly hôn khi đang có thai - Đứa bé có là con chung của vợ chồng?
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thông báo Tuyển Dụng lao động
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án ly hôn: Ngoại tình có phải là căn cứ để bác đơn ly hôn?
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký Đầu tư với dự án - Doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất, Sáp nhập
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Công nhận việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
Đăng ký kinh doanh: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi loại hình doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Vụ án ly hôn: Thế nào là “Tình trạng hôn nhân trầm trọng"
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh: Thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh khi tăng vốn điều lệ
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Thủ tục đầu tư : Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
Vụ án Ly hôn : Một người đứng tên sổ đỏ - có phải tài sản chung
Vụ án Hình sự : Luật sư trong Vụ án hình sự
Quốc tịch - Hộ tịch: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Vụ án ly hôn: Quyền lập Di chúc chung của Vợ - Chồng
Vụ án hình sự: Người chưa thành niên phạm tội – Trách nhiệm của gia đình
Hiểm họa mang tên tuổi Teen
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài
Dân sự: Thủ tục tuyên bố một người mất tích
Vụ án Hình sự : Trộm còn kén giờ đẹp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty Cổ phần
Báo giá dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
Vụ án Hình sự: Bài học đắt giá cho việc chọn bạn tình
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Vụ án Ly hôn : Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn
Điều kiện nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Vụ án Dân sự - Thừa kế nhà ở
Những vụ án do mâu thuẫn bột phát ở nông thôn
Vụ án hình sự: Những vụ án mạng đau lòng ở vùng cao
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Kết thúc cho kẻ làm điêu
Vụ án hình sự: 14 tuổi cầm đầu nhóm cướp, ép bán dâm
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Hướng xử lý của nhà chức trách
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thủ tục Đầu Tư tại Việt Nam
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án Ly hôn: Khởi kiện vụ án ly hôn với người mất tích:
Vụ án ly hôn: Giải quyết quyền lợi của vợ chồng đối với nhà, đất thuê của Nhà nước
Vụ án Hình sự: Ngoại tình – Tội phạm khó giải quyết
Nhiều điểm mới về nhập hộ khẩu vào TP Hà Nội
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài
Vụ án ly hôn: Chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi hay hủy…?
Vụ án Ly hôn: Ly thân Câu chuyện “gần gũi nồng nàn” là có thực.
Nuôi con nuôi: Chấm dứt việc nuôi con nuôi
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Hôn Nhân Gia Đình: Đâu là "Bình Đẳng Giới" trong gia đình
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Thông tư 14/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP
Nghị định 43/2010 Nghị định Chính Phủ những quy định cụ thể về đăng ký kinh doanh
Khó khăn - Thuận lợi trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Bộ Luật Dân Sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quốc tich - Hộ tịch: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Thừa kế nhà đất ở
Án phí trong vụ án Hình sự - Dân sự - Hành chính
Phong hóa đạo đức Người Việt
Mẫu đơn đề nghị bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai
Thủ tục ly hôn: Công nhận cha mẹ cho con
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn (thuận tình)
Vụ án Hình sự: Cuộc trùy lùng tử tù vượt ngục
Vụ án hình sự: Những bóng hồng theo người tình vào tù
Đăng ký khai sinh: Cha mẹ chưa có đăng ký kết hôn
Vụ án Hình sự : Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những Lưu ý khi đăng ký khai sinh:
Vụ án Hình sự : Chuyện bất ngờ về những tên Trộm
Vụ án Hình sự : Bình luận "Nỗi đau cuối đời của người cha già"
Vụ án Hình sự : Giết vợ, giấu xác dưới hầm nước thải
Vụ án Hình sự : Gây án trước cửa đình Mai Động
Vụ án Hình sự : Những án mạng tình ái xót xa trong năm 2009
Vụ án Hình sự : 10 vụ án đáng chú ý của năm 2009
Vụ án Hình sự : Người đẹp sau song sắt nhà tù
Vụ án Hình sự : Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Vụ án Ly hôn : Vấn đề tài sản khi không đăng ký kết hôn
Sở hữu trí tuệ : Vấn đề thời sự pháp lý về nhãn hiệu
Vụ án Hình sự : Hình phạt tử hình được thi hành thế nào?
Vụ án Hình sự : Vụ án chặt người thành 5 khúc: Tử hình đứa con "trời đánh"
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người tình bị đề nghị 17-19 năm tù
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người trên xe Lexus nức nở khi ra tòa
Vụ án Hình sự : Tử hình kẻ cắt cổ, cướp xe người quen qua "chat"
Vụ án Hình sự : Lật tẩy thầu số thời công nghệ
Vụ án Hình sự : Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt
Vụ án Hình sự : Giết người, chặt xác làm 3 mảnh để phi tang
Vụ án Hình sự : Sát hại tình cũ, tẩu thoát cùng tình mới
Vụ án Hình sự : Kết thúc đang buồn "Người vợ chém chết chồng lĩnh án chung thân"
Văn bản luật Doanh nghiệp : Nghị định 59 CP - Nghị định của chính phủ
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 12. Xe cộ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 14. Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại nay mà không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc
Sở hữu trí tuệ : Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túi
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 32. Bia;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 36. Bảo hiểm
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 35. Quảng cáo;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 34. Thuốc lá;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 37. Xây dựng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 38. Viễn thông.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 39. Vận tải
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 40. Xử lý vật liệu.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 41. Giáo dục;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 44. Dịch vụ y tế;
Sở hữu trí tuệ : Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân
Vụ án Hình sự : Mẫu đơn kháng cáo
Vụ án Ly hôn : Những chia sẻ về chia tài sản chung là nhà đất khi ly hôn
Vụ án Hình sự : Những án mạng vì .... cuộc vui có men
Văn bản pháp luật : Văn bản pháp luật vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Hình sự : Ngày 30/12 xử vụ nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus
Vụ án Hình sự : Dứt tình từ những nhát dao oan nghiệt
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Giấy phép xuất khẩu lao đông : Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài.
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đề án đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Danh sách trích ngang cán bộ của bộ đang hoạt động đưa lao động đi nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu phương án tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thước cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tai nước ngoài
Vụ án Hình sự : Dùng máu viết lại tên kẻ sát nhân
Vụ án : Những cuộc chơi… không khói
Thành lập doanh nghiệp : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Thay đổi nội dung ĐKKD : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Thành lập doanh nghiệp : Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kiều hối
Thay đổi nội dung ĐKKD : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng (Phần 2)
Vụ án Hình sự : Nỗi ân hận của cha mẹ sát thủ tuổi teen
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng
Thủ tục hòa giải tại tòa
Vụ án Ly hôn : Vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Văn bản pháp luật mới có hiệu lực
Vụ án Hình sự : Hành trình giết người của cặp nam nữ nhí
Vụ án Hình sự : Tử hình kẻ giết đồng nghiệp, cướp tài sản
Ibra giúp Barca đả bại 'Kền kền trắng'
Rooney bùng nổ, M.U đại thắng Portsmouth
Vụ án Hình sự : Con gái giết mẹ đẻ vì… thèm rượu
LUẬT HỢP DANH DANZKO – ĐOÀN LS HÀ NỘI
Văn bản Luật Hôn nhân - Gia đình : Nghị định 69 - 2006 Nghị định Chính phủ
Văn bản Luật Hôn nhân - Gia đình : Nghị đinh 68 - 2002 Nghị định Chính phủ
Vụ án Hình sự : 'Vụ án bà Sương cần được xem xét ở cấp cao hơn'
Văn bản luật kinh doanh bất động sản : Nghị định 153 - 2007 Nghị dịnh của Chính phủ
Văn bản luật Doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp năm 2005
Văn bản luật Đất đai : Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2008
Văn bản luật Đất đai : Luật Đất đai năm 2003
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
Sở hữu trí tuệ : Tại sao phải bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
Văn bản luật Đất đai: Luật Đất Đai 1993
Vụ án Hình sự : Tình tiết chưa từng hé lộ về vụ giết người trên xe Lexus
Vụ án Hình sự : Xác chết nữ khỏa thân trong vườn tràm
Vụ án Hình sự : Xét xử băng cướp tiệm vàng Anh Sang
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích (Tiếp)
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
Sở hữu trí tuệ : Tại sao phải bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ
Vụ án trong ngày : Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ án bà Trần Ngọc Sương
Vụ án trong ngày : Tống tiền sếp cũ bằng thư của sát thủ
Bản án : Tử hình kẻ dỡ nóc nhà hại người tình
Điều tra : Đặc nhiệm tóm anh em sinh viên trường cảnh sát đi cướp
Án Kinh tế : Đắp mộ giả... lĩnh tiền thật!
Án Hình sự : Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thủ tục Đầu tư : Chia Doanh nghiệp
Thủ tục mở trường lớp ngoài công lập
Các Biểu mẫu và đề án thành lập trường mầm non
Đề án thành lập trường mầm non tư thục
Vụ án Dân sự : Những vấn đề cần biết về chia thừa kế theo di chúc
Vụ án Dân sự : Thừa kế nhà ở
Các thủ tục cần thiết về thừa kế nhà ở và làm sổ đỏ
Quốc tịch - Hộ tịch : Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Vụ án Ly hôn : Thủ tục Ly hôn
Vụ án Ly hôn : Không công nhận là vợ chồng - Vướng mắc!
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Tìm hiểu Tài sản chung của vợ chồng
Quốc tịch - Hộ tịch : Nhập Quốc tịch Việt Nam
Vụ án Ly hôn : Trình tự thủ tục ly hôn
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Tài sản chung của vợ chồng
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Các giai đoạn tiến hành thủ tục phá sản Doanh nghiệp
Tư vấn Doanh nghiệp : Trách nhiệm pháp lý khi phá sản
Tư vấn Doanh nghiệp : Thứ tự thanh toán tiền thi hành án:
Thủ tục doanh nghiệp : Tìm hiểu về Phá sản Doanh nghiệp
Quốc tịch - Hộ tịch : Điều kiện và thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam
Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn
Hộ tịch - Hộ khẩu : Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Hộ tịch - Hộ khẩu : Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Hô tịch - Hộ khẩu : Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thủ tục xin Giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
Súng ám sát 'tí hon' - nỗi kinh hoàng ở đất Cảng
Lộ diện sát thủ qua một bức thư
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam
Vụ án Hình sự : Trích lục bản án, quyết định của tòa án
Vụ án Hình sự : Thủ tục tạm hoãn thi hành hình phạt
Vai trò của luật sư trong các vụ án Dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình.
Thủ tục đầu tư nước ngoài : Trình tự thủ tục đầu tư
Thủ tục Đầu tư : Trình tự thủ tục và cam kết mở của của VN
Thủ tục Đầu tư : Lĩnh vực và điều kiện ưu đãi
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Tư vấn Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty kinh doanh BĐS
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập Công ty Bảo vệ
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Điều kiện xin Giấy phép SX rượu
Vụ án Ly hôn : Một số vướng mắc trong việc thụ lý và giải quyết - Không công nhận là vợ chồng:
Vụ án Ly hôn : Bàn về việc Huỷ việc kết hôn trái pháp luật
Vụ án Hình sự : Thủ tục thi hành án tử hình
Vụ án Hình sự : Thủ tục mời luật sư trong vụ án hình sự
Vụ án Dân sự : Thủ tục tuyên bố một người mất tích
Vụ án Thương mại : Thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp thương mại
Vụ án Thương mại : Cho vay ngoại tệ có nguy cơ vô hiệu
Vụ án Thương mại : Thủ tục khởi kiện tranh chấp thương mại
Vụ án Dân sự : Tranh chấp đất đai
Thủ tục thành lâp doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập doanh nghiệp
Vụ án Dân sự : Xử phạt hành chính trong xây dựng, kinh doanh bất động sản
Sở hữu trí tuệ : Quyền tác giả & những quy định xử phạt vi phạm hành chính
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Đầu tư về giáo dục
Vụ án Dân sự : Khai nhận di sản thừa kế
Vụ án Hôn nhân : Thủ tục ly hôn
Vụ án Ly hôn : Tìm hiểu Tài sản chung của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Một người đứng tên sổ đỏ - có phải tài sản chung
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Dân sự : Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
Bán đất ở Hòa Bình
Sở hữu trí tuệ : Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
Quản trị doanh nghiệp : Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thủ tục Đầu Tư tại Việt Nam
Vụ án Dân sự : Khởi kiện vụ án dân sự
Vụ án Hành Chính : Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính
Sở hữu trí tuệ : Kiểu dáng công nghiệp
Vụ án Dân sự : Chia thừa kế - di chúc
Thủ tục Khởi Kiện : Thủ tục khởi kiện án kinh tế - kinh doanh thương mại
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh : Tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Đầu tư về giáo dục
Tư vấn Đầu tư : Tư vấn Đầu tư vào lĩnh vực phân phối
Thủ tục Thành lập Doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Tư vấn doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH một thành viên
Thủ tục cấp phép : Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Thủ tục đầu tư nước ngoài : Sáp nhập doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình

Đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài

Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng
Luật sư tranh tụng

Sở hữu  trí tuệ
Sở hữu trí tuệ

Thừa kế di chúc
Thừa kế di chúc

Phá sản doanh nghiệp
Phá sản doanh nghiệp

Nuôi con kết hôn có yếu tố nước ngoài
Nuôi con kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ý kiến chuyên gia
Đời Sống Pháp Luật
Báo Giá Dịch Vụ : Giảm 10%
Thủ tục xin giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
Pháp Luật Đất - Nhà
Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục
Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động
Vụ án Kinh điển
Tư vấn pháp luật, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn tranh chấp, Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tư vấn nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Vụ án hình sự, Vụ án dân sự, Vụ án ly hôn, tranh chấp đất đai, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài, Đầu tư tại Việt Nam, Làm sổ đỏDịch vụ pháp lý khác
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH DANZKO - ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI
Đ/C:  Tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0904. 23.00.23
Powered by