Tìm kiếm Bạn đang ghé thăm và sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam
Chủ nhật ngày 7/6/2020
Thông tin liên hệ
Công ty luật hợp danh DANZKO - Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà VIMECO, LÔ E9, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
Luật sư LÊ HUY QUANG

0904.23.00.23/0912.51.98.23


Email: huyquang12001@yahoo.com 

website: vanphongluatsu.com.vn
website: tuvanphapluat.mobi
website: thutuclyhon.vn
website: tranhchapdatdai.com
website: luatsuhinhsu.com

Tỷ giá
Văn bản pháp luật : Văn bản pháp luật vừa có hiệu lực pháp luật

STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
A. Nghị quyết
1 Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
2 Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
3 Nghị quyết 38/2009/QH12 phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
4 Nghị quyết 39/2009/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
B. Nghị định
1 Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
C. Thông tư
1 Thông tư 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
2 Thông tư 35/2009/TT-BCT quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
3 Thông tư 39/2009/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
4 Thông tư 38/2009/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng - Đô thị
5 Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
6 Thông tư 75/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
7 Thông tư 24/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
8 Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
D. Thông tư liên tịch
1 Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội
2 Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
E. Quyết định
1 Quyết định 2060/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Tụ giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
2 Quyết định 2061/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thu Hà giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
3 Quyết định 2045/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê, kè phục vụ phòng, chống lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
4 Quyết định 2046/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đỗ Quý Doãn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
5 Quyết định 2048/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
6 Quyết định 2049/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
7 Quyết định 8729/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XI năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội
8 Quyết định 62/QĐ-HTT ban hành Điều lệ giải Quần vợt “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ II năm 2009 do Chủ tịch Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Thể thao - Y tế
9 Quyết định 2044/QĐ-TTg về xuất cấp thuốc dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
10 Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
11 Quyết định 2032/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận chuyển hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
12 Quyết định 2036/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Sơn Châu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
13 Quyết định 3027/QĐ-BTC đính chính Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
14 Quyết định 14233/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc Tân hoà truy phong tê thấp thuỷ do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
15 Quyết định 2021/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-1015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Giáo dục
16 Quyết định 1121/QĐ-BXD ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
17 Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài nguyên - Môi trường
18 Quyết định 2268/QĐ-BTNMT thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
19 Quyết định 1950/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
20 Quyết định 1951/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chí làm Ủy viên chuyên trách Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
21 Quyết định 1952/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Phát kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
22 Quyết định 1953/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Am Hiểu kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
23 Quyết định 1954/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
24 Quyết định 136/2009/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Bộ máy hành chính
25 Quyết định 1944/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
26 Quyết định 1948/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
27 Quyết định 6049/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
28 Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
29 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
30 Quyết định 510/2009/QĐ-UBND ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
31 Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
32 Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
33 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
34 Quyết định 5133/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (Bổ sung lần 1) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
35 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
36 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
37 Quyết định 5105/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công viên huyện lỵ, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
38 Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
39 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế và trách nhiệm giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính nhà nước
40 Quyết định 84/2009/QĐ-UBND quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
F. Chỉ thị
1 Chỉ thị 2009/CT-TTg về tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
2 Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý kinh doanh và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
3 Chỉ thị 18/CT-UBND về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính nhà nước
  VĂN BẢN VỪA HẾT HIỆU LỰC Văn bản vừa có hiệu lực | Văn bản mới ban hành  
STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
A. Công văn
1 Công văn 6526/TCHQ-GSQL dừng xuất khẩu cát các loại do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày ban hành: 30/10/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
  VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH Văn bản vừa có hiệu lực | Văn bản vừa hết hiệu lực  
STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
A. Nghị quyết
1 Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
2 Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
3 Nghị quyết 38/2009/QH12 phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
4 Nghị quyết 39/2009/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
5 Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
6 Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
7 Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản, Tài nguyên - Môi trường
8 Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
B. Nghị định
1 Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
C. Thông tư
1 Thông tư 40/2009/TT-BXD quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
2 Thông tư 35/2009/TT-BCT quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
3 Thông tư 39/2009/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
4 Thông tư 38/2009/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng - Đô thị
5 Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
6 Thông tư 75/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
7 Thông tư 24/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức diện tích xây dựng các trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
8 Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục
D. Thông tư liên tịch
1 Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội
2 Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
E. Quyết định
1 Quyết định 2060/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Tụ giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
2 Quyết định 2061/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thu Hà giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
3 Quyết định 2045/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê, kè phục vụ phòng, chống lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước
4 Quyết định 2046/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Đỗ Quý Doãn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
5 Quyết định 2048/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
6 Quyết định 2049/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
7 Quyết định 8729/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XI năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội
8 Quyết định 62/QĐ-HTT ban hành Điều lệ giải Quần vợt “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ II năm 2009 do Chủ tịch Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục, Thể thao - Y tế
9 Quyết định 2044/QĐ-TTg về xuất cấp thuốc dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
10 Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
11 Quyết định 2032/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận chuyển hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
12 Quyết định 2036/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Sơn Châu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
13 Quyết định 3027/QĐ-BTC đính chính Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
14 Quyết định 14233/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc Tân hoà truy phong tê thấp thuỷ do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
15 Quyết định 2021/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-1015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Giáo dục
16 Quyết định 1121/QĐ-BXD ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 02/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
17 Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài nguyên - Môi trường
18 Quyết định 2268/QĐ-BTNMT thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
19 Quyết định 1950/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
20 Quyết định 1951/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chí làm Ủy viên chuyên trách Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
21 Quyết định 1952/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Phát kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
22 Quyết định 1953/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Am Hiểu kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
23 Quyết định 1954/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
24 Quyết định 136/2009/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Bộ máy hành chính
25 Quyết định 1944/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
26 Quyết định 1948/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
27 Quyết định 6049/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
28 Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
29 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
30 Quyết định 510/2009/QĐ-UBND ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
31 Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
32 Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
33 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
34 Quyết định 5133/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (Bổ sung lần 1) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
35 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
36 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
37 Quyết định 5105/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công viên huyện lỵ, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
38 Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
39 Quyết định 5852/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Ngày ban hành: 10/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
40 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế và trách nhiệm giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất động sản, Tài chính nhà nước
41 Quyết định 2033/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
42 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
43 Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
44 Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
45 Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động - Tiền lương, Văn hóa - Xã hội
46 Quyết định 84/2009/QĐ-UBND quy định mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
47 Quyết định 83/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 30/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
48 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý
49 Quyết định 469/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
50 Quyết định 81/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 26/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính nhà nước, Văn hóa - Xã hội
51 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Ngày ban hành: 22/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
52 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
53 Quyết định 2456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
54 Quyết định 2458/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
55 Quyết định 2459/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
56 Quyết định 79/2009/QĐ-UBND miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định 206/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí, Quyền dân sự
57 Quyết định 80/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
58 Quyết định 308/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
59 Quyết định 309/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày ban hành: 01/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
60 Quyết định 74/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà kính để tính toán bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
Ngày ban hành: 15/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị
61 Quyết định 2146/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 07/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
62 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
Ngày ban hành: 04/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
63 Quyết định 258/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 212/2006/QĐ-UBND và Quyết định 103/2007/QĐ-UBND về giá thu dịch vụ y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày ban hành: 04/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thể thao - Y tế
64 Quyết định 61/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí
65 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
66 Quyết định 2016/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
67 Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bộ máy hành chính
68 Quyết định 1999/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bộ máy hành chính
69 Quyết định 59/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Ngày ban hành: 17/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bất
 In trang    Đầu trang    Quay lại
Các tin cùng chủ đề
Thông tư 14/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP (6/30/2010 8:43:58 AM)
Nghị định 43/2010 Nghị định Chính Phủ những quy định cụ thể về đăng ký kinh doanh (6/30/2010 8:38:39 AM)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (6/14/2010 8:18:26 AM)
Bộ Luật Dân Sự và các văn bản hướng dẫn thi hành (6/12/2010 8:55:10 AM)
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật (1/4/2010 10:36:38 AM)
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật (1/4/2010 10:36:38 AM)
Văn bản luật Doanh nghiệp : Nghị định 59 CP - Nghị định của chính phủ (12/22/2009 10:59:42 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; (12/21/2009 11:28:40 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; (12/21/2009 11:26:31 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; (12/21/2009 11:02:49 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; (12/21/2009 11:01:04 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; (12/21/2009 10:57:43 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng; (12/21/2009 10:55:18 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 7. Máy và máy công cụ ; (12/21/2009 10:52:55 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; (12/21/2009 10:47:23 AM)
Trang: [1] 2 3 4 5
Bản tin DANZKO
Vụ án Ly hôn: Chồng chết trong khi xin ly hôn, vợ có được hưởng tài sản?
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thuận tình ly hôn
Vụ ly hôn: Sống với nhau 20 năm có phải là vợ chồng.
Chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không ly hôn
Vụ án Ly hôn: Đơn phương xin ly hôn khi đang có thai - Đứa bé có là con chung của vợ chồng?
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thông báo Tuyển Dụng lao động
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án ly hôn: Ngoại tình có phải là căn cứ để bác đơn ly hôn?
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký Đầu tư với dự án - Doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất, Sáp nhập
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Công nhận việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
Đăng ký kinh doanh: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi loại hình doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Vụ án ly hôn: Thế nào là “Tình trạng hôn nhân trầm trọng"
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh: Thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh khi tăng vốn điều lệ
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Thủ tục đầu tư : Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
Vụ án Ly hôn : Một người đứng tên sổ đỏ - có phải tài sản chung
Vụ án Hình sự : Luật sư trong Vụ án hình sự
Quốc tịch - Hộ tịch: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Vụ án ly hôn: Quyền lập Di chúc chung của Vợ - Chồng
Vụ án hình sự: Người chưa thành niên phạm tội – Trách nhiệm của gia đình
Hiểm họa mang tên tuổi Teen
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài
Dân sự: Thủ tục tuyên bố một người mất tích
Vụ án Hình sự : Trộm còn kén giờ đẹp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty Cổ phần
Báo giá dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
Vụ án Hình sự: Bài học đắt giá cho việc chọn bạn tình
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Vụ án Ly hôn : Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn
Điều kiện nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Vụ án Dân sự - Thừa kế nhà ở
Những vụ án do mâu thuẫn bột phát ở nông thôn
Vụ án hình sự: Những vụ án mạng đau lòng ở vùng cao
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Kết thúc cho kẻ làm điêu
Vụ án hình sự: 14 tuổi cầm đầu nhóm cướp, ép bán dâm
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Hướng xử lý của nhà chức trách
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thủ tục Đầu Tư tại Việt Nam
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án Ly hôn: Khởi kiện vụ án ly hôn với người mất tích:
Vụ án ly hôn: Giải quyết quyền lợi của vợ chồng đối với nhà, đất thuê của Nhà nước
Vụ án Hình sự: Ngoại tình – Tội phạm khó giải quyết
Nhiều điểm mới về nhập hộ khẩu vào TP Hà Nội
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài
Vụ án ly hôn: Chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi hay hủy…?
Vụ án Ly hôn: Ly thân Câu chuyện “gần gũi nồng nàn” là có thực.
Nuôi con nuôi: Chấm dứt việc nuôi con nuôi
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Hôn Nhân Gia Đình: Đâu là "Bình Đẳng Giới" trong gia đình
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Thông tư 14/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP
Nghị định 43/2010 Nghị định Chính Phủ những quy định cụ thể về đăng ký kinh doanh
Khó khăn - Thuận lợi trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Bộ Luật Dân Sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quốc tich - Hộ tịch: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Thừa kế nhà đất ở
Án phí trong vụ án Hình sự - Dân sự - Hành chính
Phong hóa đạo đức Người Việt
Mẫu đơn đề nghị bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai
Thủ tục ly hôn: Công nhận cha mẹ cho con
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn (thuận tình)
Vụ án Hình sự: Cuộc trùy lùng tử tù vượt ngục
Vụ án hình sự: Những bóng hồng theo người tình vào tù
Đăng ký khai sinh: Cha mẹ chưa có đăng ký kết hôn
Vụ án Hình sự : Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những Lưu ý khi đăng ký khai sinh:
Vụ án Hình sự : Chuyện bất ngờ về những tên Trộm
Vụ án Hình sự : Bình luận "Nỗi đau cuối đời của người cha già"
Vụ án Hình sự : Giết vợ, giấu xác dưới hầm nước thải
Vụ án Hình sự : Gây án trước cửa đình Mai Động
Vụ án Hình sự : Những án mạng tình ái xót xa trong năm 2009
Vụ án Hình sự : 10 vụ án đáng chú ý của năm 2009
Vụ án Hình sự : Người đẹp sau song sắt nhà tù
Vụ án Hình sự : Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Vụ án Ly hôn : Vấn đề tài sản khi không đăng ký kết hôn
Sở hữu trí tuệ : Vấn đề thời sự pháp lý về nhãn hiệu
Vụ án Hình sự : Hình phạt tử hình được thi hành thế nào?
Vụ án Hình sự : Vụ án chặt người thành 5 khúc: Tử hình đứa con "trời đánh"
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người tình bị đề nghị 17-19 năm tù
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người trên xe Lexus nức nở khi ra tòa
Vụ án Hình sự : Tử hình kẻ cắt cổ, cướp xe người quen qua "chat"
Vụ án Hình sự : Lật tẩy thầu số thời công nghệ
Vụ án Hình sự : Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt
Vụ án Hình sự : Giết người, chặt xác làm 3 mảnh để phi tang
Vụ án Hình sự : Sát hại tình cũ, tẩu thoát cùng tình mới
Vụ án Hình sự : Kết thúc đang buồn "Người vợ chém chết chồng lĩnh án chung thân"
Văn bản luật Doanh nghiệp : Nghị định 59 CP - Nghị định của chính phủ
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 12. Xe cộ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 14. Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại nay mà không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc
Sở hữu trí tuệ : Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túi
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 32. Bia;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 36. Bảo hiểm
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 35. Quảng cáo;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 34. Thuốc lá;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 37. Xây dựng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 38. Viễn thông.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 39. Vận tải
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 40. Xử lý vật liệu.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 41. Giáo dục;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 44. Dịch vụ y tế;
Sở hữu trí tuệ : Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân
Vụ án Hình sự : Mẫu đơn kháng cáo
Vụ án Ly hôn : Những chia sẻ về chia tài sản chung là nhà đất khi ly hôn
Vụ án Hình sự : Những án mạng vì .... cuộc vui có men
Văn bản pháp luật : Văn bản pháp luật vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Hình sự : Ngày 30/12 xử vụ nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus
Vụ án Hình sự : Dứt tình từ những nhát dao oan nghiệt
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Giấy phép xuất khẩu lao đông : Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài.
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đề án đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Danh sách trích ngang cán bộ của bộ đang hoạt động đưa lao động đi nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu phương án tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thước cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tai nước ngoài
Vụ án Hình sự : Dùng máu viết lại tên kẻ sát nhân
Vụ án : Những cuộc chơi… không khói
Thành lập doanh nghiệp : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Thay đổi nội dung ĐKKD : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Thành lập doanh nghiệp : Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kiều hối
Thay đổi nội dung ĐKKD : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng (Phần 2)
Vụ án Hình sự : Nỗi ân hận của cha mẹ sát thủ tuổi teen
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng
Thủ tục hòa giải tại tòa
Vụ án Ly hôn : Vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Văn bản pháp luật mới có hiệu lực
Vụ án Hình sự : Hành trình giết người của cặp nam nữ nhí
Vụ án Hình sự : Tử hình kẻ giết đồng nghiệp, cướp tài sản
Ibra giúp Barca đả bại 'Kền kền trắng'
Rooney bùng nổ, M.U đại thắng Portsmouth
Vụ án Hình sự : Con gái giết mẹ đẻ vì… thèm rượu
LUẬT HỢP DANH DANZKO – ĐOÀN LS HÀ NỘI
Văn bản Luật Hôn nhân - Gia đình : Nghị định 69 - 2006 Nghị định Chính phủ
Văn bản Luật Hôn nhân - Gia đình : Nghị đinh 68 - 2002 Nghị định Chính phủ
Vụ án Hình sự : 'Vụ án bà Sương cần được xem xét ở cấp cao hơn'
Văn bản luật kinh doanh bất động sản : Nghị định 153 - 2007 Nghị dịnh của Chính phủ
Văn bản luật Doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp năm 2005
Văn bản luật Đất đai : Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2008
Văn bản luật Đất đai : Luật Đất đai năm 2003
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
Sở hữu trí tuệ : Tại sao phải bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
Văn bản luật Đất đai: Luật Đất Đai 1993
Vụ án Hình sự : Tình tiết chưa từng hé lộ về vụ giết người trên xe Lexus
Vụ án Hình sự : Xác chết nữ khỏa thân trong vườn tràm
Vụ án Hình sự : Xét xử băng cướp tiệm vàng Anh Sang
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ : Tìm hiểu Sáng chế - Giải pháp hữu ích (Tiếp)
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
Sở hữu trí tuệ : Tại sao phải bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ
Vụ án trong ngày : Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ án bà Trần Ngọc Sương
Vụ án trong ngày : Tống tiền sếp cũ bằng thư của sát thủ
Bản án : Tử hình kẻ dỡ nóc nhà hại người tình
Điều tra : Đặc nhiệm tóm anh em sinh viên trường cảnh sát đi cướp
Án Kinh tế : Đắp mộ giả... lĩnh tiền thật!
Án Hình sự : Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thủ tục Đầu tư : Chia Doanh nghiệp
Thủ tục mở trường lớp ngoài công lập
Các Biểu mẫu và đề án thành lập trường mầm non
Đề án thành lập trường mầm non tư thục
Vụ án Dân sự : Những vấn đề cần biết về chia thừa kế theo di chúc
Vụ án Dân sự : Thừa kế nhà ở
Các thủ tục cần thiết về thừa kế nhà ở và làm sổ đỏ
Quốc tịch - Hộ tịch : Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Vụ án Ly hôn : Thủ tục Ly hôn
Vụ án Ly hôn : Không công nhận là vợ chồng - Vướng mắc!
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Tìm hiểu Tài sản chung của vợ chồng
Quốc tịch - Hộ tịch : Nhập Quốc tịch Việt Nam
Vụ án Ly hôn : Trình tự thủ tục ly hôn
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Tài sản chung của vợ chồng
Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Các giai đoạn tiến hành thủ tục phá sản Doanh nghiệp
Tư vấn Doanh nghiệp : Trách nhiệm pháp lý khi phá sản
Tư vấn Doanh nghiệp : Thứ tự thanh toán tiền thi hành án:
Thủ tục doanh nghiệp : Tìm hiểu về Phá sản Doanh nghiệp
Quốc tịch - Hộ tịch : Điều kiện và thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam
Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn
Hộ tịch - Hộ khẩu : Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Hộ tịch - Hộ khẩu : Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Hô tịch - Hộ khẩu : Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thủ tục xin Giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
Súng ám sát 'tí hon' - nỗi kinh hoàng ở đất Cảng
Lộ diện sát thủ qua một bức thư
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam
Vụ án Hình sự : Trích lục bản án, quyết định của tòa án
Vụ án Hình sự : Thủ tục tạm hoãn thi hành hình phạt
Vai trò của luật sư trong các vụ án Dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình.
Thủ tục đầu tư nước ngoài : Trình tự thủ tục đầu tư
Thủ tục Đầu tư : Trình tự thủ tục và cam kết mở của của VN
Thủ tục Đầu tư : Lĩnh vực và điều kiện ưu đãi
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Tư vấn Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty kinh doanh BĐS
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập Công ty Bảo vệ
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Điều kiện xin Giấy phép SX rượu
Vụ án Ly hôn : Một số vướng mắc trong việc thụ lý và giải quyết - Không công nhận là vợ chồng:
Vụ án Ly hôn : Bàn về việc Huỷ việc kết hôn trái pháp luật
Vụ án Hình sự : Thủ tục thi hành án tử hình
Vụ án Hình sự : Thủ tục mời luật sư trong vụ án hình sự
Vụ án Dân sự : Thủ tục tuyên bố một người mất tích
Vụ án Thương mại : Thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp thương mại
Vụ án Thương mại : Cho vay ngoại tệ có nguy cơ vô hiệu
Vụ án Thương mại : Thủ tục khởi kiện tranh chấp thương mại
Vụ án Dân sự : Tranh chấp đất đai
Thủ tục thành lâp doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thành lập doanh nghiệp
Vụ án Dân sự : Xử phạt hành chính trong xây dựng, kinh doanh bất động sản
Sở hữu trí tuệ : Quyền tác giả & những quy định xử phạt vi phạm hành chính
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Đầu tư về giáo dục
Vụ án Dân sự : Khai nhận di sản thừa kế
Vụ án Hôn nhân : Thủ tục ly hôn
Vụ án Ly hôn : Tìm hiểu Tài sản chung của vợ chồng
Vụ án Ly hôn : Một người đứng tên sổ đỏ - có phải tài sản chung
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng
Vụ án Dân sự : Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
Bán đất ở Hòa Bình
Sở hữu trí tuệ : Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
Quản trị doanh nghiệp : Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thủ tục Đầu Tư tại Việt Nam
Vụ án Dân sự : Khởi kiện vụ án dân sự
Vụ án Hành Chính : Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính
Sở hữu trí tuệ : Kiểu dáng công nghiệp
Vụ án Dân sự : Chia thừa kế - di chúc
Thủ tục Khởi Kiện : Thủ tục khởi kiện án kinh tế - kinh doanh thương mại
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh : Tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Đầu tư về giáo dục
Tư vấn Đầu tư : Tư vấn Đầu tư vào lĩnh vực phân phối
Thủ tục Thành lập Doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Tư vấn doanh nghiệp : Công ty TNHH hai thành viên
Thành lập doanh nghiệp : Công ty TNHH một thành viên
Thủ tục cấp phép : Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Thủ tục đầu tư nước ngoài : Sáp nhập doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến
Hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình

Đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài

Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng
Luật sư tranh tụng

Sở hữu  trí tuệ
Sở hữu trí tuệ

Thừa kế di chúc
Thừa kế di chúc

Phá sản doanh nghiệp
Phá sản doanh nghiệp

Nuôi con kết hôn có yếu tố nước ngoài
Nuôi con kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ý kiến chuyên gia
Đời Sống Pháp Luật
Báo Giá Dịch Vụ : Giảm 10%
Thủ tục xin giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
Pháp Luật Đất - Nhà
Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục
Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động
Vụ án Kinh điển
Tư vấn pháp luật, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn tranh chấp, Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tư vấn nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Vụ án hình sự, Vụ án dân sự, Vụ án ly hôn, tranh chấp đất đai, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài, Đầu tư tại Việt Nam, Làm sổ đỏDịch vụ pháp lý khác
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH DANZKO - ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI
Đ/C:  Tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0904. 23.00.23
Powered by