Tìm kiếm Bạn đang ghé thăm và sử dụng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam
Chủ nhật ngày 7/6/2020
Thông tin liên hệ
Công ty luật hợp danh DANZKO - Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà VIMECO, LÔ E9, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:
Luật sư LÊ HUY QUANG

0904.23.00.23/0912.51.98.23


Email: huyquang12001@yahoo.com 

website: vanphongluatsu.com.vn
website: tuvanphapluat.mobi
website: thutuclyhon.vn
website: tranhchapdatdai.com
website: luatsuhinhsu.com

Tỷ giá
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác;

Nhóm

Tên sản phẩm tiếng Anh

Tên sản phẩm tiếng Việt

17

Acrylic resins [semi-finished products]

Nhựa acrylic [bán thành phẩm]

170002

17

Adhesive tapes other than stationery and not for medical or household purposes

Dải băng dính không dùng trong văn phòng và ngành y hoặc gia dụng

170085

17

Anti-pollution barriers (Floating --- )

Phao ngăn chống ô nhiễm

170108

17

Artificial resins [semi-finished products]

Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]

170075

17

Asbestos

Amiăng

170091

17

Asbestos cloth

Tấm vải amiăng

170080

17

Asbestos coverings

Tấm phủ amiăng

170078

17

Asbestos fabrics

Hàng dệt amiăng

170079

17

Asbestos felt

Nỉ amiăng

170044

17

Asbestos fibers [fibres]

Sợi amiăng

170088

17

Asbestos mill boards

Các tông làm từ bột amiăng

170087

17

Asbestos packing

Bao gói amiăng

170081

17

Asbestos paper

Giấy amiăng

170071

17

Asbestos safety curtains

Rèm chống cháy bằng amiăng

170003

17

Asbestos screens for firemen

Tấm chắn amiăng dùng cho lính cứu hoả

170007

17

Asbestos sheets

Tấm amiăng

170035

17

Asbestos slate

Phiến amiăng

170005

17

Asbestos soles

Ðế amiăng

170027

17

Bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging

Bao; túi nhỏ bằng cao su để bao gói

170077

17

Balata

Nhựa balata

170010

17

Bands (Adhesive --- ) other than stationery and not for medical or household purposes

Dải băng dính không dùng trong ngành y, văn phòng hoặc gia dụng

170085

17

Bands of rubber for unscrewing jar lids

Gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình

170012

17

Bark coverings for sound insulation

Vỏ bọc để cách âm

170037

17

Barriers (Floating anti-pollution --- )

Phao ngăn chống ô nhiễm

170108

17

Boiler composition to prevent the radiation of heat

Chế phẩm xử lý nồi hơi để ngăn cản sự bức xạ nhiệt

170026

17

Brake lining materials, partly processed

Lót phanh (Vật liệu bán thành phẩm dùng cho-)

170048

17

Cables (Insulators for --- )

Cáp (chất cách ly cho-)

170094

17

Canvas hose pipes

ống dẫn bằng vải bạt

170065

17

Capacitors (Paper for electrical --- )

Giấy dùng cho tụ điện

170029

17

Carbon fibers [fibres], other than for textile use

Sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành dệt

170096

17

Caulking materials

Vật liệu để trảm, bít

170040

17

Cellulose acetate [semi-processed]

Axetat xeluloz bán thành phẩm

170001

17

Cellulose (Foil of regenerated --- ) other than for packing

Xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho bao bì

170053

17

Clack valves of rubber

Nắp van bằng cao su

170019

17

Cloth (Asbestos --- )

Vải amiant

170080

17

Clutch linings

Mặt nhám dùng cho đĩa ly hợp

170039

17

Compressed air pipe fittings, not of metal

Cột ống dẫn khí nén; không bằng kim loại

170086

17

Connecting hose for vehicle radiators

ống nối dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ

170074

17

Cords of rubber

Dây bằng cao su

170031

17

Cotton wool for packing [caulking]

Len bông dùng để bao gói [bít, trét]

170032

17

Curtains of asbestos (Safety --- )

Rèm chống cháy bằng amiăng

170003

17

Cylinder jointings

Khớp nối xi lanh

170033

17

Dielectrics [insulators]

Chất điện môi [cách điện]

170034

17

Draught excluder strips

Vòng đệm cho kín Note

170013

17

Ebonite [vulcanite]

Cao su cứng ebonit

170036

17

Ebonite [vulcanite] molds [moulds]

Khuôn bằng cao su cứng ebonit

170100

17

Elastic threads, not for use in textiles

Sợi đàn hồi; không dùng trong ngành dệt

170038

17

Elastic yarns, not for use in textiles

Chỉ đàn hồi không dùng trong ngành dệt

170038

17

Electric mains (Insulators for --- )

Chất cách điện dùng cho ống dẫn điện chính

170098

17

Expansion joint fillers

Chất gắn mối nối dãn nở

170041

17

Fabrics (Fiberglass [fibreglass] --- ), for insulation

Vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách (nhiệt;điện)

170104

17

Fabrics (Insulating --- )

Vải cách (nhiệt; điện)

170056

17

Felt (Asbestos --- )

Phớt đệm [lót] amiant

170044

17

Fiber (Vulcanized --- )

Sợi lưu hoá

170046

17

Fiberglass fabrics for insulation

Vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách (điện; nhiệt)

170104

17

Fiberglass for insulation

Sợi thuỷ tinh để ngăn cách (điện; nhiệt)

170103

17

Fibers (Glass --- ), for insulation

Sợi thuỷ tinh để cách (nhiệt; điện)

170103

17

Fibers (Plastic --- ), not for use in textiles

Sợi bằng chất dẻo không dùng trong ngành dệt

170102

17

Fibreglass fabrics for insulation

Vải bằng sợi thuỷ tinh để cách (nhiệt; điện)

170104

17

Fibreglass for insulation

Sợi thuỷ tinh để cách (điện; nhiệt)

170103

17

Film (Plastic --- ), not for wrapping

Màng bằng chất dẻo không dùng để gói

170072

17

Fire hose

ống vòi rồng chữa cháy

170054

17

Fittings (Compressed air pipe --- ), not of metal

Cột khung dùng cho ống dẫn khí nén; không bằng kim loại

170086

17

Foil of regenerated cellulose, other than for packing

Lá xenlulô tái sinh; không dùng để bao gói

170053

17

Foils of metal for insulating

Lá kim loại bọc cách điện; nhiệt

170059

17

Gaskets

Đệm lót

170043

17

Glass wool for insulation

Len (tơ) thuỷ tinh để ngăn cách (nhiệt)

170063

17

Gloves (Insulating --- )

Găng ngăn cách (nhiệt; điện)

170049

17

Gum, raw or partly processed

Gôm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm

170017

17

Guttapercha

Gutapeca; nhựa kết

170050

17

Heat (Compositions to prevent the radiation of --- )

Vật liệu để ngăn cản sự phát xa nhiệt

170024

17

Heat (Non-conducting materials for retaining --- )

Vật liệu không dẫn nhiệt điện để giữ nhiệt

170016

17

Hose (Fire --- )

ống (vòi) cứu hoả

170054

17

Hose (Watering --- )

ống (vòi) tưới nước

170006

17

Hoses of textile material

ống bằng vật liệu vải dệt

170025

17

Insulating buildings against moisture (Substances for --- )

Hợp chất chống ẩm trong các toà nhà

170058

17

Insulating felt

Phớt dùng để cách điện; nhiệt

170045

17

Insulating gloves

Găng cách điện; nhiệt

170049

17

Insulating oils

Dầu ngăn cách điện; nhiệt

170052

17

Insulating paints

Sơn ngăn cách điện; nhiệt

170060

17

Insulating paper

Giấy cách điện; nhiệt

170055

17

Insulating plaster

Thạch cao cách điện

170110

17

Insulating tape and band

Băng cách điện; nhiệt

170107

17

Insulating varnish

Vecni cách điện; nhiệt

170057

17

Insulation (Metal foil for --- )

Lá kim loại cách điện; nhiệt

170059

17

Insulators

Chất cách điện; nhiệt

170099

17

Insulators for electric mains

Chất cách điện dùng cho ống dẫn điện

170098

17

Jackets (Pipe --- ), not of metal

Bọc (ống-); không bằng kim loại

170067

17

Jar lids (Bands of rubber for unscrewing --- )

Gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình

170012

17

Joint packings

Ðệm nối kín (gioăng)

170043

17

Junctions, not of metal, for pipes

Ðầu nối; không bằng kim loại dùng cho ống

170073

17

Leaks (Chemical compositions for repairing --- )

Chế phẩm dùng để bịt lỗ rò rỉ

170042

17

Lining materials (Brake --- ), partly processed

Lót phanh (Vật liệu bán thành phẩm dùng cho-)

170048

17

Linings (Clutch --- )

Mặt nhám dùng cho đĩa ly hợp

170039

17

Lute

Nhựa gắn (Mát tít)

170066

17

Mica, raw or partly processed

Mica; thô hoặc bán thành phẩm

170070

17

Millboards (Asbestos --- )

Bìa cứng amiăng

170087

17

Mineral wool [insulator]

Len khoáng [chất ngăn cách]

170062

17

Moisture (Substances for insulating buildings against --- )

Hợp chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà

170058

17

Molds (Ebonite --- )

Khuôn (bằng ebonite)

170100

17

Moulds (Ebonite --- )

Khuôn (bằng ebonite)

170100

17

Muffs (Pipe --- ), not of metal

Ðầu nối (ống-); không bằng kim loại

170067

17

Non-conducting materials for retaining heat

Vật liệu không dẫn nhiệt điện để giữ nhiệt

170016

17

Oils (Insulating --- )

Dầu ngăn cách

170052

17

Packing (Asbestos --- )

Bao gói amiăng

170081

17

Packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics

Vật liệu nhồi; đệm bằng cao su hoặc bằng chất dẻo dùng để gói hàng

170101

17

Padding materials of rubber or plastics

Vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo

170014

17

Paints (Insulating --- )

Sơn cách (nhiệt; điện-)

170060

17

Paper (Asbestos --- )

Giấy amiăng

170071

17

Paper (Insulating --- )

Giấy cách (nhiệt; điện-)

170055

17

Pipe gaskets

Miếng đệm dùng cho ống dẫn

170030

17

Pipe jackets, not of metal

Bọc (ống-); không bằng kim loại

170067

17

Pipes (Joint packings for --- )

Miếng đệm (gioăng); dùng cho ống dẫn

170030

17

Pipes (Junctions for --- ), not of metal

Ðoạn nối ống; không bằng kim loại

170073

17

Pipes (Reinforcing materials, not of metal for --- )

ống (vật liệu gia lực; không bằng kim loại-)

170089

17

Plaster (Insulating --- )

Vữa (cách nhiệt, điện-)

170110

17

Plastic film other than for wrapping

Màng mỏng bằng chất dẻo; không dùng để bao gói

170072

17

Plastic sheeting for agricultural purposes

Lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp

170111

17

Plastic substances, semi-processed

Chất dẻo bán thành phẩm

170097

17

Radiation of heat (Compositions to prevent the --- )

Chế phẩm để ngăn sự bức xạ nhiệt

170024

17

Railway tracks (Insulators for --- )

Chất cách ngăn dùng cho đường sắt

170084

17

Reinforcing materials, not of metal, for pipes

Vật liệu gia lực; không bằng kim loại dùng cho ống dẫn

170089

17

Resins (Artificial --- ) [semi-finished products]

Nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế]

170075

17

Rings of rubber

Vòng bằng cao su

170004

17

Rings (Stuffing --- )

Vòng để bịt kín

170009

17

Rings (Water-tight --- )

Vòng để bịt kín nước

170009

17

Rubber material for recapping tires [tyres]

Vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe

170109

17

Rubber, raw or semi-worked

Cao su; thô hoặc bán thành phẩm

170017

17

Rubber sleeves for protecting parts of machines

ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy

170068

17

Rubber stoppers

Nút bằng cao su

170018

17

Rubber (Synthetic --- )

Cao su tổng hợp

170020

17

Safety curtains (Asbestos --- )

Rèm chống cháy bằng amiăng

170003

17

Screens for firemen (Asbestos --- )

Tấm chắn amiăng dùng cho lính cứu hoả

170007

17

Sealant compounds for joints

Chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối

170069

17

Seals

Xi

170043

17

Self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes

Băng dính; không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình

170092

17

Sheets (Asbestos --- )

Tấm amiăng

170035

17

Sheets of reclaimed cellulose, other than for packing

Tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng

170053

17

Shock absorbing buffers of rubber

Tấm đệm giảm xóc bằng cao su

170021

17

Slag wool [insulator]

Xỉ len [chất cách]

170061

17

Slate asbestos

Phiến amiăng

170005

17

Soldering threads of plastic

Sợi dây để hàn bằng chất dẻo

170047

17

Soles (Asbestos --- )

Ðế amiăng

170027

17

Soundproofing materials

Vật liệu cách âm

170008

17

Stops of rubber

Cái chặn bằng cao su

170093

17

Stuffing of rubber or plastic

Vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo

170014

17

Synthetic resins [semi-finished products]

Nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]

170075

17

Tape (Insulating --- )

Băng cách điện, cách nhiệt

170107

17

Threads of plastic for soldering

Dây bằng chất dẻo dùng để hàn

170047

17

Threads of rubber, not for use in textiles

Sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt

170095

17

Transformers (Insulating oil for --- )

Dầu cách điện dùng cho máy biến thế

170051

17

Tubes (Flexible --- ), not of metal

ống có thể uốn được; không bằng kim loại

170022

17

Tyres (Rubber material for recapping --- )

Vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi

170109

17

Varnish (Insulating --- )

Véc ni cách nhiệt; điện

170057

17

Vehicle radiators (Connecting hose for --- )

ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ

170074

17

Viscose sheets, other than for packing

Tấm viscô; không dùng để bao gói

170083

17

Vulcanite [ebonite]

Cao su cứng [ebônit]

170036

17

Vulcanite [ebonite] molds [moulds]

Khuôn bằng êbônit

170100

17

Vulcanized fiber [fibre]

Sợi đã lưu hoá

170046

17

Washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]

Vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá

170076

17

Watering hose

ống nước

170006

17

Waterproof packings

Bao bì không thấm nước

170011

17

Water-tight rings

Vòng chống rò rỉ nước

170009

17

Weatherstripping

Dải đệm dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió.

170013

17

Weatherstripping compositions

Hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió

170015

17

Wool (Glass --- ) for insulation

Tơ thuỷ tinh dùng để cách điện, nhiệt

170063

17

Wool (Mineral --- ) [insulator]

Sợi khoáng vật [chất cách điện, nhiệt]

170062

17

Wool (Slag --- ) [insulator]

Xỉ len [chất cách điện, nhiệt]

170061

17

Yarns (Elastic --- ), not for use in textiles

Sợi đàn hồi; không dùng trong ngành dệt

170038

 In trang    Đầu trang    Quay lại
Các tin cùng chủ đề
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón. (12/19/2009 10:49:59 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; (12/19/2009 10:47:45 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). (12/19/2009 10:45:04 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi; (12/19/2009 10:42:02 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn; (12/19/2009 10:40:07 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; (12/19/2009 10:37:14 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác; (12/19/2009 10:34:39 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 32. Bia; (12/19/2009 10:32:44 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 36. Bảo hiểm (12/19/2009 10:24:15 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 35. Quảng cáo; (12/19/2009 10:24:15 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 34. Thuốc lá; (12/19/2009 10:24:15 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia). (12/19/2009 10:24:15 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 37. Xây dựng; (12/19/2009 10:10:31 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 38. Viễn thông. (12/19/2009 10:07:13 AM)
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 39. Vận tải (12/19/2009 10:05:35 AM)
Trang: 1 2 [3] 4 5
Bản tin DANZKO
Vụ án Ly hôn: Chồng chết trong khi xin ly hôn, vợ có được hưởng tài sản?
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thuận tình ly hôn
Vụ ly hôn: Sống với nhau 20 năm có phải là vợ chồng.
Chia tài sản chung của vợ chồng nhưng không ly hôn
Vụ án Ly hôn: Đơn phương xin ly hôn khi đang có thai - Đứa bé có là con chung của vợ chồng?
Vụ án ly hôn: Làm thế nào chứng minh tài sản riêng khi ly hôn?
Thông báo Tuyển Dụng lao động
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án ly hôn: Ngoại tình có phải là căn cứ để bác đơn ly hôn?
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký Đầu tư với dự án - Doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất, Sáp nhập
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Công nhận việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
Đăng ký kinh doanh: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi loại hình doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Vụ án ly hôn: Thế nào là “Tình trạng hôn nhân trầm trọng"
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung giấy phép đầu tư
Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh: Thay đổi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
Thành lập doanh nghiệp: Thay đổi đăng ký kinh doanh khi tăng vốn điều lệ
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Thủ tục đầu tư : Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
Vụ án Ly hôn : Một người đứng tên sổ đỏ - có phải tài sản chung
Vụ án Hình sự : Luật sư trong Vụ án hình sự
Quốc tịch - Hộ tịch: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Vụ án ly hôn: Quyền lập Di chúc chung của Vợ - Chồng
Vụ án hình sự: Người chưa thành niên phạm tội – Trách nhiệm của gia đình
Hiểm họa mang tên tuổi Teen
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài
Dân sự: Thủ tục tuyên bố một người mất tích
Vụ án Hình sự : Trộm còn kén giờ đẹp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty Cổ phần
Báo giá dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Thủ tục đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
Vụ án Hình sự: Bài học đắt giá cho việc chọn bạn tình
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Kết hôn có yếu tố nước ngoài : Thủ tục giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Quốc tịch - Hộ tịch : Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh
Vụ án Ly hôn : Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn
Điều kiện nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Vụ án Dân sự - Thừa kế nhà ở
Những vụ án do mâu thuẫn bột phát ở nông thôn
Vụ án hình sự: Những vụ án mạng đau lòng ở vùng cao
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Kết thúc cho kẻ làm điêu
Vụ án hình sự: 14 tuổi cầm đầu nhóm cướp, ép bán dâm
Phát hiện cây xăng "điêu" nhất Hà Nội - Hướng xử lý của nhà chức trách
Thủ tục Đầu tư nước ngoài : Thủ tục Đầu Tư tại Việt Nam
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án ly hôn: Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được Nhà nước cho thuê khi ly hôn.
Vụ án Ly hôn: Khởi kiện vụ án ly hôn với người mất tích:
Vụ án ly hôn: Giải quyết quyền lợi của vợ chồng đối với nhà, đất thuê của Nhà nước
Vụ án Hình sự: Ngoại tình – Tội phạm khó giải quyết
Nhiều điểm mới về nhập hộ khẩu vào TP Hà Nội
Kế hôn có yếu tố nước ngoài : Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài
Vụ án ly hôn: Chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi hay hủy…?
Vụ án Ly hôn: Ly thân Câu chuyện “gần gũi nồng nàn” là có thực.
Nuôi con nuôi: Chấm dứt việc nuôi con nuôi
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Hôn Nhân Gia Đình: Đâu là "Bình Đẳng Giới" trong gia đình
Vụ án ly hôn: 59 tuổi tim mới run..!
Thông tư 14/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP
Nghị định 43/2010 Nghị định Chính Phủ những quy định cụ thể về đăng ký kinh doanh
Khó khăn - Thuận lợi trong đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Bộ Luật Dân Sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
Quốc tich - Hộ tịch: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Thừa kế nhà đất ở
Án phí trong vụ án Hình sự - Dân sự - Hành chính
Phong hóa đạo đức Người Việt
Mẫu đơn đề nghị bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai
Thủ tục ly hôn: Công nhận cha mẹ cho con
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn
Vụ án Ly hôn : Mẫu đơn ly hôn (thuận tình)
Vụ án Hình sự: Cuộc trùy lùng tử tù vượt ngục
Vụ án hình sự: Những bóng hồng theo người tình vào tù
Đăng ký khai sinh: Cha mẹ chưa có đăng ký kết hôn
Vụ án Hình sự : Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những Lưu ý khi đăng ký khai sinh:
Vụ án Hình sự : Chuyện bất ngờ về những tên Trộm
Vụ án Hình sự : Bình luận "Nỗi đau cuối đời của người cha già"
Vụ án Hình sự : Giết vợ, giấu xác dưới hầm nước thải
Vụ án Hình sự : Gây án trước cửa đình Mai Động
Vụ án Hình sự : Những án mạng tình ái xót xa trong năm 2009
Vụ án Hình sự : 10 vụ án đáng chú ý của năm 2009
Vụ án Hình sự : Người đẹp sau song sắt nhà tù
Vụ án Hình sự : Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Văn bản pháp luật : Văn bản vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Ly hôn : Hậu quả của không đăng ký kết hôn
Vụ án Dân sự : Ranh giới thửa đất
Vụ án Dân sự : Chia Thừa Thừa Kế
Vụ án Ly hôn : Vấn đề tài sản khi không đăng ký kết hôn
Sở hữu trí tuệ : Vấn đề thời sự pháp lý về nhãn hiệu
Vụ án Hình sự : Hình phạt tử hình được thi hành thế nào?
Vụ án Hình sự : Vụ án chặt người thành 5 khúc: Tử hình đứa con "trời đánh"
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người tình bị đề nghị 17-19 năm tù
Vụ án Hình sự : Nữ sinh giết người trên xe Lexus nức nở khi ra tòa
Vụ án Hình sự : Tử hình kẻ cắt cổ, cướp xe người quen qua "chat"
Vụ án Hình sự : Lật tẩy thầu số thời công nghệ
Vụ án Hình sự : Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt
Vụ án Hình sự : Giết người, chặt xác làm 3 mảnh để phi tang
Vụ án Hình sự : Sát hại tình cũ, tẩu thoát cùng tình mới
Vụ án Hình sự : Kết thúc đang buồn "Người vợ chém chết chồng lĩnh án chung thân"
Văn bản luật Doanh nghiệp : Nghị định 59 CP - Nghị định của chính phủ
Vụ án Ly hôn : Tài sản riêng của vợ chồng:
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 12. Xe cộ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 14. Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại nay mà không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc
Sở hữu trí tuệ : Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túi
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 25. Quần áo, giày dép và mũ nón.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 26. Ðăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 27. Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 28. Trò chơi, đồ chơi;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 29. Thịt, cá, gia cầm và thú săn;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 30. Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 32. Bia;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 36. Bảo hiểm
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 35. Quảng cáo;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 34. Thuốc lá;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 33. Ðồ uống có cồn (trừ bia).
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 37. Xây dựng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 38. Viễn thông.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 39. Vận tải
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 40. Xử lý vật liệu.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 41. Giáo dục;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 42. Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 43. Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống;
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 44. Dịch vụ y tế;
Sở hữu trí tuệ : Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân
Vụ án Hình sự : Mẫu đơn kháng cáo
Vụ án Ly hôn : Những chia sẻ về chia tài sản chung là nhà đất khi ly hôn
Vụ án Hình sự : Những án mạng vì .... cuộc vui có men
Văn bản pháp luật : Văn bản pháp luật vừa có hiệu lực pháp luật
Vụ án Hình sự : Ngày 30/12 xử vụ nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus
Vụ án Hình sự : Dứt tình từ những nhát dao oan nghiệt
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Giấy phép xuất khẩu lao đông : Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài.
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu đề án đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Danh sách trích ngang cán bộ của bộ đang hoạt động đưa lao động đi nước ngoài
Giấy phép xuất khẩu lao động : Mẫu phương án tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thước cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tai nước ngoài
Vụ án Hình sự : Dùng máu viết lại tên kẻ sát nhân
Vụ án : Những cuộc chơi… không khói
Thành lập doanh nghiệp : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Thay đổi nội dung ĐKKD : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Thành lập doanh nghiệp : Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kiều hối
Thay đổi nội dung ĐKKD : Thủ tục chuyển trụ sở chính doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Thủ tục thành lập doanh nghiệp : Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng (Phần 2)
Vụ án Hình sự : Nỗi ân hận của cha mẹ sát thủ tuổi teen
Sở hữu trí tuệ : Những quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Vụ án Hình sự : Khai quật tử thi để làm rõ cái chết thương tâm của một SV tài năng
Thủ tục hòa giải tại tòa
Vụ án Ly hôn : Vấn đề hủy kết hôn trái pháp luật